ღონისძიებები

ნაციონალური სისხლის ბანკისა და დაცვის სამსახური “Victoria Security-ს” ყოველწლიური აქცია: “გაიღე სისხლი, გადაარჩინე სიცოცხლე”